Iva Valentová

Ing. Iva Valentová

Narodila jsem se v roce 1965 ve znamení Ryb. Podle čínského horoskopu jsem údajně Had a podle indiánského Vlk. Pravda je, že vlci a zvířata vůbec mě přitahovali odjakživa, takže jsem nakonec vystudovala genetiku se zaměřením na genetiku savců. V roce 1994 jsem se poprvé setkala s homeopatií a toto setkání mě ovlivnilo natolik, že se jí od té doby věnuji stále intenzivněji. Kromě praxe klasického homeopata jsem od roku 2001 působila jako kmenová lektorka brněnské Homeopatické fakulty, kde jsem přednášela homeopatii profesionálům i laikům (kurzy akutní homeopatie). Jako hostující lektor jsem přednášela na Slovenské akademii klasické homeopatie MUDr. Vladimíra Petrociho v Bratislavě. Jsem spoluautorkou knih Akutní materia medica – homeopatická léčba (Brno, 2004) a Bachovy esence v homeopatii (Brno, 2009). Vedle příspěvků do odborných časopisů, zejména Homeopatických listů, vydávaných Českou lékařskou homeopatickou společností, jsem se aktivně zúčastnila několika homeopatických kongresů v Praze a v Bratislavě. Kromě pravidelné přednáškové činnosti se věnuji překladům homeopatické literatury: do češtiny jsem přeložila několik zásadních děl předních světových homeopatů-lékařů, např. Frans Vermeulen: Houby a lilie v homeopatii, Tinus Smits: Inspirující homeopatie, čtveřice výukových skript Massima Mangialavoriho,  Anne Vervarcke: Vitální přístup, Rajan Sankaran: Schéma.

Ráda bych poděkovala několika velkým mistrům homeopatie, které považuji za své učitele a vděčím jim nejen za předané vědomosti, ale i za jejich inspirativní pohled na svět. Za všechny budiž uvedeno několik jmen: Peter Chappell, Tinus Smits, Ian Scholten, Will Taylor, Anne Vervarcke, Ian Watson.

Homeopatie, jak ji vnímám, je především o svobodě. Podle mého názoru je to metoda, která v nás může podnítit touhu rozvíjet všechno, co jsme dostali do vínku, a postupně se vymaňovat z limitujících podmínek našeho života (a je lhostejné, zda se v daném okamžiku nacházíme v pozici toho, kdo pomáhá, anebo toho, kdo pomoc potřebuje).Ponechává nám svobodnou vůli a podporuje nás v našich rozhodnutích – můžeme si vybrat, zda se budeme učit poznávat sebe i druhé, pomáhat všemu živému okolo sebe.Učí nás jít svou vlastní cestou a poznávat na ní sebe sama bez příkras, ať již právě v tomto okamžiku hledíme na svět z horských vrcholů nebo kráčíme tím nejhlubším údolím.