O nás

Uroboros vytváří prostor pro vzdělání, seberealizaci a osobnostní rozvoj v oblasti celostního léčebného přístupu a napomáhá najít harmonii, rovnováhu a správnou životní cestu.

Kurz klasické homeopatie

Kurz vhodný pro lékaře i nelékaře, kteří se chtějí homeopatii věnovat hlouběji. Získané vědomosti uplatníte ve vaší praxi profesionálního homeopata.

Kurz akutní homeopatie

Absolventi kurzu získají praktické znalosti, jak podpořit zdraví své i svých blízkých, pocit sebedůvěry a jistoty, že se mohou sami orientovat v situacích, ve kterých si dříve nevěděli rady, a že dokáží vybrat ta správná homeopatika.